Hek toegang (dagbesoekers)

Volwassenes - R20.00
Skoolkinders - R 10.00
Voorskool - Gratis

Kampeerplek

Kampeerplek vir 4 persone , met krag - R 270.00 per dag
Ekstra persone/ekstra voertuig - R 50.00
Sonder krag 4 persone - R200.00 per dag

Lapa met braaigeriewe
Gratis

Slegs die hektoegang per persoon.

Bring eie hout of charcoal

Gratis
Konferensie + Kombuis(Eenheid)

Konferensie + Kombuis(Eenheid) Eie vadoeke en seep - R200.00 per dag
Breekgoed - R300.00
Tafeldoeke wit en maroon - R10.00 per tafeldoek

Woonstel

R200.00 p/p per nag

Saal

Groot funksies bo 100 persone  - R 1,500.00 per dag
Medium funksies 50 tot 100 persone  - R 1,200.00 per dag
Kleiner funksies 50 persone - R 800.00 per dag
Huur die hele terrein  - R 2,500.00 per dag
Toegangsgeld nie hier van toepassing nie.

U ontvang Vegkop terrein skoon en netjies. Die terrein moet in dieselfde toestand afgegee word.

Bankbesonderhede: Vegkop Slagveld Mpy Absa Heilbron 928 151 212
Epos asb betalingsbewys na [email protected] of [email protected]
Sodra inbetalingsbewys ontvang is, is bespreking bevestig.
Besprekings moet gedoen word by sekretaris: 083 306 0357

NB Bespreking van krag nadat 50% deposito ontvang is.

Geniet u verblyf op Vegkop